Restauriermörtel SK

Restauriermörtel SK

Restauriermörtel SK 600 600 ANBER

Restauriermörtel SK

Mineralna z zaprawa do uzupełniania kamienia, dajacą się rozprowadzić w warstwie o grubości schodzącej do zera.

Zastosowanie
 • Renowacja, uzupełnianie i reprofilacja podłoży mineralnych, jak kamień naturalny, cegła, beton i kamień sztuczny
 • Odtwarzanie zdobień elewacyjnych metoda odciskania
Właściwości
 • Niska zawartość wolnych alkaliów
 • Dobra przyczepność
 • Rozprowadzanie do „zerowej” grubości warstwy (ograniczenie stanowi maksymalna wielkość ziarna)
 • Wytrzymałość na ściskanie:
  • zaprawa normalna < 13 N/mm² (M5)
  • zaprawa miękka < 8 N/mm² (M2,5)
 • Moduł Younga:
  • zaprawa normalna ok. 14*10³ N/mm²
  • zaprawa miękka ok. 8*10³ N/mm
 • Dostępne watrianty: Odcienie specjalne, możliwość wyprodukowania wersji hydrofobowej
  • 0597 – zaprawa normalna, uziarnienie drobne ≤ 0,2 mm
  • 0598 – zaprawa normalna, uziarnienie średnie ≤ 0,5 mm
  • 0599 – zaprawa normalna, uziarnienie grube ≤ 2,0 mm
  • 0591 – zaprawa miękka, uziarnienie drobne ≤ 0,2 mm
  • 0592 – zaprawa miękka, uziarnienie średnie ≤ 0,5 mm
  • 0593 – zaprawa miękka, uziarnienie grube ≤ 2,0 mm
Zużycie

Zależnie od sposobu stosowania:

 • zaprawa normalna – 1,8 kg/l wypełnianej przestrzeni
 • zaprawa miękka – 1,3 kg/l wypełnianej przestrzeni
Opakowania
 • 30 kg