Funcosil WS

Funcosil WS

Funcosil WS 600 600 ANBER

Funcosil WS

Bezbarwny impregnat hydrofobizujący na bazie kombinacji siloksanowosilanowej w formie mikroemulsji.

Zastosowanie
 • Odświeżanie starych impregnacji, które przez długi czas były wystawione na działanie czynników atmosferycznych
 • Porowate, mineralne materiały budowlane, jak cegła wapienno-piaskowa, kamień naturalny, cegła licowa, tynki mineralne, beton komórkowy i lekki
 • Impregnacja istniejących powłok z farb mineralnych
Zużycie
 • cegła wapienno-piaskowa gładka: min. 0,5 l/m²
 • cegła wapienno-piaskowa łupana: min. 0,7 l/m²
 • cegła licowa: min. 0,8 l/m²
 • cegła gruboporowata: min. 1,5 l/m²
 • beton komórkowy: min. 1,3 l/m²
 • beton lekki: min. 1,0 l/m²
 • kamień naturalny drobnoporowaty: min. 0,8 l/m²
 • kamień naturalny gruboporowaty: min. 1,5 l/m²
Opakowania
 • 5 l
 • 30 l