Fugenmörtel ZF

Fugenmörtel ZF

Fugenmörtel ZF 600 600 ANBER

Fugenmörtel ZF

Zaprawa do spoinowania nie zawierająca cementu.

Zastosowanie
  • Do muru ceglanego lub kamiennego o niskiej wytrzymałości
  • Spoiny o szerokości ok. 10 – 30 mm
Właściwości
  • Niska wytrzymałość
  • Dobra odkształcalność
  • Wytrzymałość na ściskanie: ok. 2,5 N/mm² (M1)
  • Współczynnik μ: ok. 15
  • Można stosować z impregnatami hydrofobizującymi Remmers Funcosil
Zużycie

Ok. 1,6 kg/l wypełnianej przestrzeni W przypadku spoin w murze ceglanym o szerokości i głębokości 1 cm odpowiada to ok. 4,0 kg/m² 

Opakowania
  • 30 kg