Fugenmörtel TK

Fugenmörtel TK

Fugenmörtel TK 600 600 ANBER

Fugenmörtel TK

Trasowo-wapienna zaprawa do spoinowania.

Zastosowanie
  • Mury ceglane i z kamienia naturalnego
  • Spoiny w murze 8-30 mm
  • Spoinowanie nowych murów i renowacja starych spoin
Właściwości
  • Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
  • Bardzo mała tendencja do wykwitów
  • Dobra przyczepność do ścianek łączonego materiału
  • Istnieje możliwość nadania cech hydrofobowych
  • Możliwe są kolory niestandardowe (pigmenty odporne na UV)
  • Dane techniczne
Zużycie

Ok. 1,7 kg/l wypełnianej przestrzeni. W przypadku spoin w murze ceglanym o szerokości i głębokości 1 cm odpowiada to ok. 4,0 kg/m² 

Opakowania
  • 30 kg